Opłaty:

Europejskie Stowarzyszenie  na Rzecz Bezpieczeństwa Operacji Transportowych - ETOS

Konto Bankowe: Mikołowski Bank Spółdzielczy
Nr. Konta 73 84360003 0000 0002 6616 0001


Składka roczna - 200 zł
Wpisowe - 49 zł

Składka za prowadzenie spraw - wg indywidualnych uzgodnień w wartości poniesionych kosztów

Członkowie:

W celu uzyskania członkostwa należy przesłać na adres stowarzyszenia deklarację członkowską

Członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który:

  • reprezentuje daną grupę zawodową (konkretny zawód) i cieszy się ogólnym szacunkiem w swoim środowisku;
  • jest studentem lub wykładowcą kierunków związanych z bezpieczeństwem lub logistyką
  • przedstawi opinię (rekomendację) co najmniej dwóch innych członków Stowarzyszenia
  • uiści wpisowe

Władze:
Andrzej Dziedzic - Pełnomocnik

Rada Stowarzyszenia:
Dariusz Kardas - Przewodniczący
Erwin Musiał - Skarbnik
Rafał Pieja - Sekretarz

Członkowie wg nazwisk
Jakub Banakiewicz
Sylwia Bęczkowska
Seweryn Belka
Gajec Bożena
Andrzej Dziedzic
Paulina Dziedzic
Marek Grabiński
Rafał Hachula
Rafał Hachuła
Rafał Jakubowski
Włodzimierz Jank
Wojtowicz Joanna
Dariusz Kardas
Andrzej Kluska
Anna Kocot
Robert  Konieczny
Piotr Krawczyk
Jerzy Kupiński
Tusk Leszek
Szady Marcin
Piotr Matan
Erwin Musiał
Tomasz Oliwiak
Jarosław Ostrowski
Rafał Pieja
Radosław Pińkowski
Waldemar Purol
Marek  Różycki
Ewelina, Anna Ruszkowska
Piotr Ryszkowski
Andrzej Stolarski
Paweł Strusinski
Szlassa Tadeusz
Michał Tobera
Wojciech Tomala
Arleta Urbaniak Konieczna
Koralewski Wojciech
Małgorzata  Wysocka
Olgierd Ziebart
Ryszard  Zieliński


strony www, aplikacje dedykowane