Statystyka roczna
2014-08-21

Złożyliśmy projekt rozporządzenia w zakresie statyki rocznej - chcemy, by odejść od statystyki na rzecz deklarowania czynności wykonywanych przez doradcę w firmę. dzięki temu, przynajmniej częściowo uda się nam wykluczyć praktykę zatrudniania doradcy tylko do złożenia raportu.


strony www, aplikacje dedykowane