Zmiany nazw przewozowych RID/ADR/ADN
2015-02-27

W wyniku interwencji Marka Różyckiego (Stowarzyszenie ETOS oraz Redakcja Towary Niebezpieczne) w dniu 24 lutego 2015 r GITS zwrócił się do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z prośbą o rozważenie możliwości zainicjowania działań mających na celu wszczęcie procedury wydania oświadczenia o sprostowaniu w formie obwieszczenia różnych nazw przewozowych w przepisach RID i ADR.


strony www, aplikacje dedykowane