Kursy ADR kierowców
2014-05-15
W dniu 16 kwietnia br. będzie miało miejsce spotkanie w TDT w sprawie katalogu pytań dla kierowców ADR.  Naszym zdaniem:

  • należy opracować wzór pytań (tj. obszary w ramach których wiedzę będziemy chcieli sprawdzić)
  • należy ustalić zakres umiejętności, które ma posiadać kierowca, i które będą sprawdzane egzaminem
  • dla każdego pytania należy opracować podstawę prawną
  • dla egzaminatorów mus być dostępny materiał wskazujący na podstawy prawne pytań i wskazanie podstaw prawnych uznania odpowiedzi za niepoprawne.
O wynikach prac będziemy informować na bieżąco.

strony www, aplikacje dedykowane