Ugoda w sprawie nacisków na osie!
2014-04-28
Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 kwietnia br otrzymaliśmy od Dywizji Transportu Komisji Europejskiej potwierdzenie, że dział prawny przekazał informacje o konieczności uruchomienia procedury w sprawie naruszenia przez Polskę przepisów prawa unijnego w zakresie nie dostosowania  sieci drogowej do uzgodnionego standardu. Warunkiem wstrzymania działań jest udzielenie pomocy dla pokrzywdzonych przedsiębiorców.

W ramach powołanego w tym celu stowarzyszenia pod nazwą Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Operacji Transportowych ETOS zamierzamy zawrzeć z rządem polskim ugodę, która będzie przewidywała zwrot poniesionych kosztów wynikających z nałożonych kar, w przypadku, gdy naciski na osie przekroczyły standard danej drogi ale nie przekroczyły wartości 11.5 tony na oś.


Brak ugody będzie podstawą wszczęcia postępowania, które może się skończyć żądaniem zwrotu wszystkich środków wydanych niewłaściwie na infrastrukturę drogową w Polsce. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przyłączenia się do stworzyszenia.

strony www, aplikacje dedykowane