Wnioski dotyczące bezprawności kar
2017-01-27

 

Zgodnie z DYREKTYWĄ KOMISJI (UE) 2016/2309 z dnia 16 grudnia 2016 r. dostosowująca po raz czwarty do postępu naukowo-technicznego załączniki do dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych przepisy ADR w wersji z roku 2017 stają się elementem prawa krajowego państw członkowskich od dnia 1 stycznia 2017 roku. Zwracamy uwagę, że możliwość zastosowania przepisu przejściowego (tj. stosowanie przepisów ADR w wersji z roku 2015 do 30 czerwca 2017 roku wynika nie z przepisów umowy ADR opublikowanej w roku 2015 lecz jest to regulacja nowych, nie publikowanych w Polsce przepisów.

Oznacza to, że umowa ADR w wersji z roku 2015 obowiązywała do dnia 31 grudnia 2016 roku a nowa wersja przepisów, ze względu na brak publikacji w dzienniku ustaw nie jest elementem polskiego prawa.


strony www, aplikacje dedykowane